Temsilciliklerimiz

Ukrayna Ofisi
Genel Direktör
Bora Dağlı Tr: +90 542 258 88 25 / UA: +380 50 581 08 39

Muğla İl Temsilciliği
Zeki EMİNLER – +90 542 484 18 82